VISpas 2019

terug naar overzicht

Donderdag, 22 november 2018

Een deze dagen ontvangen onze leden, die geen machtiging hebben gegeven om hun contributie automatisch af te laten schrijven van hun bankrekening, een factuur met daarop het door hen verschuldigde bedrag aan contributie 2019. Bij leden die onze vereniging wel hebben gemachtigd om de contributie af te schrijven, zal het verschuldigde bedrag deze week van hun rekening worden afgeschreven.

Nadat de betalingen zijn verwerkt zullen de VISpassen medio december worden verstuurd zodat alle leden van wie wij de contributie tijdig hebben ontvangen nog voor de kerstdagen hun VISpas 2019 in bezit hebben.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven, hebben samen met de factuur een machtigingsformulier ontvangen waarmee zij HSV De Kleine Voorn toestemming kunnen geven om, aan het eind van het jaar, de contributie voor het volgende jaar automatisch van hun rekening af te laten schrijven. Hiermee besparen ze € 4,-- administratiekosten die bij een factuur worden meegerekend.

Mensen die lid willen worden van onze vereniging kunnen zich aanmelden volgens de procedure en het formulier die zijn te vinden op de pagina “Vergunnningen/Lid worden/ VISpas aanvragen” bovenaan deze site.
Ook bestaat de mogelijkheid zich aan te melden bij één van onze verkooppunten die u vindt op de pagina “Banners” eveneens bovenaan deze site. Na betaling van uw contributie ontvangt u een VBL (voorlopig bewijs van lidmaatschap) waarmee u gedurende één maand kunt vissen tot u van Sportvisserij Nederland de definitieve VISpas ontvangt.

Het voorlopig bewijs van lidmaatschap / tijdelijke vergunning.
Bij het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn hoort de VISpas van HSV De Kleine Voorn. Deze VISpas wordt door onze overkoepelende organisatie Sportvisserij Nederland uitgegeven. Om de VISpas voor u te maken is enige tijd nodig. Maar om u de mogelijkheid te bieden om direct te gaan vissen ontvangt u het voorlopig bewijs van lidmaatschap. Dit voorlopig bewijs van lidmaatschap is tevens een visvergunning die één maand geldig is. U dient deze volledig in te vullen en bij u te hebben als u gaat vissen, zolang u de VISpas nog niet heeft ontvangen. Indien deze niet volledig is ingevuld dan is de tijdelijke vergunning niet geldig.

Het aanvraagformulier voor het definitief lidmaatschap.
Aangezien de tijdelijke vergunning maar één maand geldig is, heeft u, na deze maand, de VISpas van HSV De Kleine Voorn nodig om te mogen vissen. Het aanvraagformulier voor het definitief lidmaatschap, dat u samen met de VBL ontvangt, dient er voor om uw VISpas aan te vragen. U moet ervoor zorgen dat u het aanvraagformulier voor het definitief lidmaatschap volledig invult, er een postzegel opplakt en deze dan tijdig opstuurt naar Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland zorgt er dan voor dat u uw VISpas automatisch thuisgestuurd krijgt voordat de tijdelijke vergunning is verlopen. Nadat Sportvisserij Nederland de VISpas naar u heeft opgestuurd ontvangt onze vereniging bericht van Sportvisserij Nederland dat u in het bezit bent van de VISpas. Uw gegevens worden bij Sportvisserij Nederland opgenomen in de centrale ledenadministratie. Als daarbij blijkt dat u al lid bent van een andere hengelsportvereniging dan ontvangt u van Sportvisserij Nederland een bedrag terug van € 18,50 omdat u de landelijke afdracht.