Lid worden

Foutmelding 
 

Lid worden via Internet.

Het is mogelijk om via Internet het lidmaatschap van onze vereniging aan te vragen. Dit doet u door hieronder alle gegevens in te vullen en het bedrag van de vergunning van uw keuze over te maken op het hieronder vermelde bankrekeningnummer. Nadat wij het bedrag op onze rekening hebben ontvangen sturen wij u alle benodigde papieren toe om te mogen vissen in de wateren van De Kleine Voorn.

Ik wil tot schriftelijke wederopzegging lid worden van HSV De Kleine Voorn.

Graag alle gegevens in vullen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden geaccepteerd.
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Geboortedatum
Man/Vrouw
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
E-mailadres
IBAN-nummer


Maak een keuze uit één van de drie mogelijkheden:

  • Keuze 1: Ik ben 65 jaar of ouder (seniorlidmaatschap-65+).
    Maak € 39,50 over op bankrekeningnummer NL40RABO0128213353, onder vermelding van uw geboortedatum. U ontvangt dan de VISpas met bijbehorende Lijsten van Viswateren.
  • Keuze 2: Ik ben 14 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar (Seniorlidmaatschap).
    Maak € 41,50 over op bankrekeningnummer NL40RABO0128213353, onder vermelding van uw geboortedatum. U ontvangt dan de VISpas met bijbehorende Lijsten van Viswateren.
  • Keuze 3: Ik ben jonger dan 14 jaar en vis wel eens met 2 hengels of één hengel die beaasd is met een andere aassoort dan de aangewezen aassoorten*3 (Jeugdlidmaatschap). Maak € 16,00 over op bankrekeningnummer NL40RABO0128213353, onder vermelding van uw geboortedatum. U ontvangt dan de JeugdVISpas met bijbehorende Lijsten van Viswateren.
Lidmaatschapkeuze


Vermeld hieronder voor welk jaar het lidmaatschap moet gelden:

  • Keuze 1: Ik wil lid worden tot 31 december 2018.
  • Keuze 2: Ik wil lid worden van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Jaar

Bijzonderheden

*3 Aangewezen aassoorten:
brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab, insecten en insectenlarven, alsmede nabootsingen hiervan, mits niet groter dan 2,5 cm.