Jeugdwijkvergunning

Onze vereniging heeft in samenwerking met de gezamenlijke wijkverenigingen een overeenkomst afgesloten waarin afgesproken is dat alle jeugd tot en met 11 jaar wonende in Etten-Leur voor € 1,-- een visvergunning kan krijgen.
Met deze vergunning mag deze jeugd met één hengel, met de aangewezen aassoorten, vissen in de wateren binnen de bebouwde kom van de gemeente Etten-Leur, die door onze vereniging worden gepacht.

Aangewezen aassoorten zijn: brood, deeg, kaas, granen, zaden, wormen, insecten en insectenlarven, b.v. maden en nabootsing daarvan, mits deze niet groter zijn dan 2,5 cm.