Ereleden

HSV De Kleine Voorn kent een aantal ereleden. Ereleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur, vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging. 

De huidige ereleden zijn:


John Mathijssen


Werner DonkersCees Maas