Boezem gemaal de Emmer

De Boezem van Gemaal de Emmer is zowel met de auto als met de fiets goed bereikbaar. Men kan de auto aan de Rioolseweg nabij het viswater parkeren. Men vindt hier temidden van de weilanden een rustige visplek. Men dient echter wel rekening te houden met de hoge oever, dus vergeet je landingsnet niet mee te nemen naar dit viswater.
De Boezem van Gemaal de Emmer is gezien de aanwezigheid van vooral voorn, baars, brasem, zeelt en snoek geschikt voor iedere visser.

Aanvullende bijzondere bepalingen Boezem van Gemaal de Emmer:

Met betrekking tot de Boezem van Gemaal de Emmer zijn de volgende aanvullende bijzondere bepalingen van toepassing:

Looprecht:
  • Vanaf de openbare weg aan beiden zijden van de Rioolseweg. Men mag zich niet rechts van het bord van Staatsbosbeheer gezien vanaf de Rioolseweg bevinden.
  • Op het schouwpad ten noorden van de boezem van Gemaal de Emmer tot waar het hekwerk aanwezig is en dus niet verder in het weiland.
  • Men mag zich niet binnen de afrastering van Gemaal de Emmer bevinden