Informatie karpervissenAANDACHTSPUNTEN BIJ HET KARPERVISSEN IN DE ZWARTENBERGSE POLDER 
(Zandwiel, Romme’s wiel en de vlieten)

HSV De Kleine Voorn heeft deze pagina samengesteld naar aanleiding van de vele beschadigde karpers die de laatste tijd met name op het Zandwiel gevangen worden. De beschadigingen die bij de karpers aangetroffen zijn bestaan voornamelijk uit ingescheurde bekken, gescheurde of gebroken vinnen en verloren schubben. De oorzaak van de beschadigingen ligt helaas bij de manier waarop veel vissers vissen en hoe zij met de vis omgaan. Om de karpers te laten herstellen en de beschadigingen in de toekomst te beperken zijn er een aantal aandachtspunten in deze folder vermeld die in het belang zijn van het welzijn van de karper.
Het bestuur van HSV De Kleine Voorn vraagt aan alle karpervissers de in deze folder genoemde aandachtspunten op te volgen, zodat we in de toekomst kunnen blijven vissen. Het is dus ook in jullie eigen belang dat deze aandachtspunten opgevolgd worden. Wanneer blijkt dat er geen gebruik gemaakt wordt van deze punten dan zal het bestuur overwegen om de genoemde punten verplicht te gaan stellen.

 • Gebruik goede vislijnen. 
Gebruik, op wateren met veel obstakels, zoals het Zandwiel alleen nylon lijnen van een goede kwaliteit en GEEN gevlochten lijnen. De gevlochten lijnen zijn zo sterk en rek loos dat als een karper zich vast zwemt in een obstakel deze de lijn niet kan breken en net zo hard zal trekken dat de haak uit zijn bek zal scheuren. Voor nylon lijnen wordt een dikte van ongeveer 30/00 aangeraden, want bij dikkere lijnen ontstaat hetzelfde probleem als bij de gevlochten lijnen. 
 • Gebruik geen zware loden. 
Veel vissers gebruiken een zwaar lood om hun aas gemakkelijk op bepaalde plaatsen te kunnen gooien. Echter worden hierdoor onnodig veel lijnen in de bomen rondom het water gegooid, omdat men met de zware loden snel te ver gooit. Als men in de bomen gooit zal meestal de lijn kapot getrokken moeten worden. Dit leidt tot het verlies van het lood dat in de meeste gevallen in het water valt (milieuvervuiling dus vis met loodvrije alternatieven!!). Daarnaast levert de lijn die in de bomen en het water blijft liggen een gevaar op voor de andere dieren die op en rondom het water leven. Het is al verschillende keren gebeurd dat er vogels in een verspeelde vislijn verstrikt zijn geraakt. Beter is het om met lichtere loden te vissen. Met een beetje meer moeite zijn dan ook de beste plekken te bereiken. Kortom: Gebruik geen loden zwaarder dan 60 gram. Je werpt ook een stuk verder als je er voor zorgt dat de spoel van je molen vol zit met lijn. Een ander nadeel van een zwaar lood is dat deze veel verder wegzakt, in de bagger die op de bodem van het water ligt, dan een lichter lood. Hierdoor is de kans kleiner dat een vis je aas vind. 
 • Gebruik geen vast-lood montages. 
Veel karpers raken beschadigd doordat er vissers zijn die gebruik maken van zogenaamde vast- lood montages. Dit zijn onderlijn-montages waarbij het lood op één of andere manier vast aan de lijn zit gemonteerd. Het wordt ten zeerste afgeraden om met deze montages te vissen. Want als de lijn breekt dan blijft de karper met het lood achter zich aan zwemmen. Op een bepaald moment zal het lood dan ergens achter blijven hangen met als gevolg dat de karper met een uitgescheurde lip zal blijven zitten. Wil je toch met een ‘vast’ lood vissen, maak dan gebruik van de zogenaamde safety-rig. Hierbij zit het lood aan een klipje vast. Als de lijn dan breekt en het lood vast komt te zitten dan schiet het lood uit dit klipje en is de karper van het lood af. Verder kan ook een schuiflood (bijv. tube-lood) goed gebruikt worden. Zorg er voor dat een karper, met een afgebroken lijn in zijn bek, altijd het lood kwijt kan raken. 
 • Ga niet te ver bij je hengels vandaan. 
Blijf in de buurt van je hengels. Vaak gebeurt het dat je net beet krijgt als je bij je hengels bent weggelopen. Voordat je terug bent bij je hengels is de kans heel groot dat de karper zich al heeft vast gezwommen in de vele obstakels die in het water liggen, met als gevolg dat de kans dat de karper beschadigd raakt groot is. Als je bij je hengels blijft heb je de vis direct onder controle. Ga niet verder van je hengels vandaan dan maximaal 20 meter. 
 • Stel de slip van je molen goed af.
Zorg dat de slip van je molen goed afgesteld staat, zodat bij de dril van een karper de molen lijn kan geven als de vis te hard aan de lijn trekt. Als de slip te strak staat afgesteld is de kans op lijnbreuk of een uitgescheurde lip van de karper zeer groot. Vaak moet de slip wat losser gezet worden als de vis dicht bij de kant is, omdat de lijn dan minder rek kan vertonen. 
 • Wat te doen als een vis zich vast zwemt in een obstakel. 
Het is niet altijd te voorkomen dat een vis zich vast zwemt in een obstakel onder water. Ga dan niet direct als een bezetene aan de lijn trekken. Vaak zwemt de vis er vanzelf weer uit als je de lijn slap houdt. Dus als een vis zich vast zwemt leg dan je hengel met een slappe lijn weer in de steunen. Je zult dan vaak zien dat de vis er weer uit zwemt. 
 • Maak altijd gebruik van een landingsnet. 
Zorg dat je altijd de beschikking hebt over een goed landingsnet, waarmee de karper veilig op de kant gebracht kan worden. Aangeraden wordt om een landingsnet te gebruiken dat minimaal 80 cm breed is. Bij een te klein landingsnet is de kans op beschadiging van de vis groot. Zorg er ook voor dat het net binnen handbereik ligt als je een vis aan het drillen bent. 
 • Maak gebruik van een onthakingsmat. 
Nadat de vis geland is moet deze onthaakt worden. Leg de vis hiervoor op een onthakingsmat, zodat de vis niet zal beschadigen. Eventueel kan de vis ook op een plek gelegd worden waar voldoende gras groeit, maar leg een vis NOOIT op het zand. Onthaak de vis met beleid en maak bij voorkeur gebruik van een onthakingstang. 
 • Het wegen van de karper. 
Als je de karper wilt wegen gebruik hier dan bij voorkeur een goede weegzak of het landingsnet voor. Zorg ervoor dat de weegzak goed nat is voordat de vis erin gelegd wordt. Houdt de weegzak of het landingsnet altijd boven de onthakingsmat. 
 • Gebruik geen bewaarzakken. 
Bewaarzakken kun je het beste niet gebruiken en vis zo snel mogelijk terugzetten. Bij controle mag je geen karper in bezit hebben. Zeker bij temperaturen boven de 20°C wordt het ten strengste afgeraden om een bewaarzak te gebruiken. Warm water kan namelijk veel minder zuurstof vasthouden dan koud water. Dus bij hoge temperaturen is het zuurstofgehalte van het water altijd heel laag. Aangezien de kieuwen van een karper, die in een bewaarzak zit, door de bewaarzak tegengehouden worden is de kans groot dat een karper schade oploopt (of zelfs dood gaat), omdat deze dan moeilijk kan ademhalen. Verder is de kans op beschadiging groot als de bewaarzak opgehangen wordt langs een kant waar bijvoorbeeld veel stenen liggen (dijkzijde bij Zandwiel). 
 • Zet een vis altijd voorzichtig terug. 
Zorg er voor dat je de gevangen vis altijd voorzichtig in het water terugzet. Laat de vis nooit in het water vallen en leg de vis bij voorkeur terug in het water. Is de kant te hoog gebruik dan de onthakingsmat of weegzak om de vis terug te zetten.
 • Voer zo minimaal mogelijk. 
Het is op de meeste wateren van HSV De Kleine Voorn niet nodig om veel te voeren. Enkele boilies per hengel is vaak al voldoende en zeker als deze met PVA-string aan de haak gemonteerd worden. Ook is het onnodig om voercampagnes te houden. Er wordt zoveel op karper gevist dat voercampagnes overbodig zijn. Daarnaast wordt er zoveel gevoerd dat al het aas niet allemaal opgegeten wordt door de in het water aanwezige vissen. Dit voer gaat liggen rotten en zorgt ervoor dat er zoveel voedingsstoffen voor algen in het water komen dat het water in de zomer helemaal groen kleurt. Dit kan in het ergste geval tot een massale vissterfte leiden, omdat de algenbloei tot zuurstofloosheid kan leiden.Vissen in de Zwartenbergse polder:

Verder zijn er een aantal regels die voornamelijk gelden voor de karpervissers die in de Zwartenbergse polder vissen. Deze zetten wij hieronder nog even op een rijtje, zodat ze nogmaals onder de aandacht van de karpervissers worden gebracht. 
 • Nachtvissen.
Het nachtvissen is uitsluitend toegestaan in de periode van 1 juni t/m 31 augustus. Onder nachtvissen wordt verstaan het vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst. 
 • Verbod op nachtvissen in de Zandwiel:
Het nachtvissen op het Zandwiel is ten strengste verboden. In de maanden juni t/m augustus mag er worden gevist van 6:00 uur tot 22:00 uur. In de andere maanden vanaf één uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang. Dit verbod is naar aanleiding van vernielingen en brandstichting tot nader order van kracht. 
 • Rijwielen en bromfietsen: 
Rijwielen en bromfietsenniet in de directe omgeving van het water ook niet in het struikgewas. Bij de Zandwiel en Romme’s wiel niet over het bruggetje. 
 • Tenten, windschermen etc:
Tenten, windschermen, honden en voorwerpen die voor de uitoefening van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn, zijn op en rond de Zandwiel en de Romme's wiel niet toegestaan. Als tent mag alleen een zogenaamde overwrap gebruikt worden. 
 • Het is bij de Zandwiel niet toegestaan om zich in de bossen te bevinden. 
 • Het maken van vuur:
Het maken van vuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Dit houdt in dat er ook geen gebruik gemaakt mag worden van een barbecue. 
 • Boten:
Het is niet toegestaan om gebruik te maken van boten, voerboten en zogenaamde Bellyboats, 
 • Rust aan het water:
Het is niet toegestaan om handelingen te verrichten die kunnen leiden tot verstoring van de rust op en rond het water, zoals bijv. het te hard aan hebben van een radio etc. • RUIM AFVAL OP EN NEEM HET MEE NAAR HUIS! 
 • LAAT UW VISSTEK SCHOON ACHTER, OOK AL HEEFT IEMAND ANDERS DE ROMMEL ACHTERGELATEN. 
 • DENK AAN HET MILIEU EN DE NATUUR. 
 • ZORG DAT NATUURBESCHERMERS EN DIERENBESCHERMING NIETS TE KLAGEN HEBBEN OVER DE SPORTVISSERS. 
 • OP HET ACHTERLATEN VAN AFVAL KAN DIRECTE INTREKKING VAN DE VERGUNNING VOLGEN. BEHANDEL DE GEVANGEN VIS ZORGVULDIG.