Zandwiel

De Zandwiel is gelegen aan het fietspad De Haagsedijk. De Zandwiel is niet bereikbaar met de auto, het is gelegen op een loopafstand van ongeveer 300 meter vanaf de parkeerplaats gelegen aan de Langeweg. De Zandwiel is ook met de fiets bereikbaar via de Haagsedijk. De Zandwiel is gelegen in het mooie natuurgebied van Staatsbosbeheer. Aan de Zandwiel heeft de vereniging aan de dijkzijde een aantal vissteigers aangelegd. De overige oevers zijn vrij vlak en men kan er goed een visplaats vinden. 

De Zandwiel is herhaaldelijk getroffen door blauwalg wat de visstand nagenoeg heeft doen verdwijnen.

Aanvullende informatie:

Met betrekking tot de Zandwiel zijn de volgende aanvullende bijzondere bepalingen van toepassing:

Looprecht:
  • Uitsluitend in het niet afgerasterde gedeelte.
  • Dus niet in de bebossing


PUNTEN VAN AANDACHT:
  • Rijwielen en bromfietsen niet in de directe omgeving van het water en dus ook niet in het struikgewas. Dus ook niet over het bruggetje.
  • Tenten, windschermen, honden en voorwerpen die voor de uitoefening van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn, zijn op en rond het water niet toegestaan.
  • Het maken van vuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Dit houdt in dat er ook geen gebruikt gemaakt mag worden van een barbecue.

VERBOD OP NACHTVISSEN:
Het nachtvissen op de Zandwiel is ten strengste verboden. In de maanden juni t/m augustus mag er worden gevist van 6:00 uur tot 22:00 uur. In de andere maanden vanaf één uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang. Dit verbod is naar aanleiding van vernielingen en brandstichting tot nader order van kracht.