Het Halsche Gat en de - Boezem

Het Halsche Gat en de Boezem van Gemaal Halle is zowel met de auto als met de fiets goed bereikbaar. Men kan de auto ter hoogte van het Gemaal Halle parkeren. Het Halsche Gat is een klein water dat omringd wordt door een klein bosje. De Boezem van Gemaal Halle mondt uit in de Mark en dient te worden bevist vanaf het schouwpad gelegen aan de westzijde . De oevers zijn vrij vlak en men kan er goed een visplaats vinden.
Het Halsche Gat is, gezien de aanwezigheid van vissoorten zoals voorn, brasem, karper, baars en snoek geschikt voor iedere visser.

De Boezem van Gemaal Halle is, gezien de aanwezigheid van vissoorten zoals voorn, brasem, karper, baars, snoekbaars en snoek geschikt voor iedere visser. Aangezien de Boezem van Gemaal Halle in verbinding staat met de Mark vangt men hier regelmatig maatsevis. Men dient hierbij stil te staan bij het selecteren van het geschikte vistuig.

Aanvullende bijzondere bepalingen Halsche Gat:

Met betrekking tot het Halsche Gat zijn de volgende aanvullende bijzondere bepalingen van toepassing:

Looprecht:
  • Uitsluitend vanaf de dijkzijde Zeedijk
  • Dus niet in de bebossing
Aanvullende bijzondere bepalingen Boezem Gemaal Halle:

Met betrekking tot de Boezem van Gemaal Halle zijn de volgende aanvullende bijzondere bepalingen van toepassing:

Looprecht:
  • Uitsluitend op het gedeelte ten westen van het water.
  • Dus niet vanaf het fietspad aan de oostzijde.