Toelichting op deze map

In de map "Viswater" vindt u alle informatie over de viswateren van HSV de Kleine Voorn. 
Onder de knop "Viswater" staan alle viswateren met een korte toelichting waar ze liggen en hoe u ze kunt bereiken. Door te klikken op de knop "Visplanner"  kun je zelf de route naar de visplek bepalen en indien aanwezig geeft de visplanner aanvullende informatie. 

Let hierbij uitdrukkelijk op het volgende: de Visplanner geeft aan dat het visrecht van het water is verleend aan onze vereniging. Het looprecht is echter leidend WAAR er gevist mag worden vanaf de over in het betreffende water.

De "Factsheet" voorziet u van detailinformatie over het viswater. Voorbeelden hiervan zijn: De grootte van het viswater; de diepte; obstakels; toegankelijkheid; aanwezige vissen en en nog veel meer.
Links op deze pagina bevinden zich nog twee mappen die aanvullende informatie geven van algemene aard en per viswater binnen- en buiten de bebouwde kom inclusief plattegronden met de looprechten.
Hieronder zie je drie plattegronden waarop gedeelten van de gemeente Etten-Leur worden weergegeven. Op de plattegronden zijn de viswateren van HSV De Kleine Voorn aangegeven.

Op de eerste plattegrond zijn de viswateren binnen de bebouwde kom van Etten-Leur aangegeven. Hier mag men men vissen met iedere vergunning van HSV De Kleine Voorn, dus ook met de gratis Jeugdvergunning.
Op deze kaart ontbreekt de vijver in de Schoenmakershoek. Deze zal op een later tijdstip worden toegevoegd. Dit water bevindt zich rechts van het cijfer - 8 - op deze kaart.

1. Singels Groot Sander
2. Singels Parkplan Oostpoort
3. Wateren Hoge Neerstraat
4. Wateren in de Keen
8. Leurse Haven tot Coen de Koningbrug
Op de tweede plattegrond zijn de viswateren gelegen in de Ettense Beemden (noord-west) aangegeven. Voor het vissen in deze viswateren dient men te beschikken over een Bewijs van Lidmaatschap of over een Dagvergunning.

5. Laakse Vaart
6. Kibbelvaart
7. Boezem van gemaal de Emmer
8. Leurse Haven


Op derde plattegrond ziet u de Zwartenbergse Polder (noord-oost) van de gemeente Etten-Leur, ook hier geldt dat voor het vissen in deze viswateren men moet beschikken over een Bewijs van Lidmaatschap of over een Dagvergunning.

8.   Leurse Haven
9.   Waterloop aan Strijpenseweg
10. Romme's Wiel
11. Halsche Vliet
12. Zandwiel
13. Zwartenbergse vliet
14. Halsche gat
15. Boezem van gemaal Halle


Op deze manier kan men dus meer te weten komen over onze mooie viswateren. Als vereniging wensen we dit ook graag zo te houden, vandaar dat we u nogmaals het volgende op het hart willen drukken: Laat uw stek altijd netjes achter en behandel de natuur en dus ook de vissen met respect, zodat we hier nog lang van kunnen en mogen genieten.

Dan rest ons alleen nog u heel veel visplezier toe te wensen op een van de mooie vissteken aan een van de  viswateren.Bijzondere bepalingen HSV De Kleine Voorn

 • Op de door HSV De Kleine Voorn gepachte viswateren met uitzondering van de Zandwiel, is het nachtvissen uitsluitend toegestaan in de periode van 1 juni t/m 31 augustus. Onder nachtvissen wordt verstaan het vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst. Op de Zandwiel geldt een nachtvisverbod voor het gehele jaar.
 • Het gebruik van gekleurde maden en kunstmatig gekleurd aas of lokaas is in onze wateren verboden.
 • Het is niet toegestaan overmatig te voeren. Het is niet toegestaan voercampagnes te houden.
 • Rijwielen en bromfietsen niet in de directe omgeving van het water en dus ook niet in het struikgewas. Bij de Zandwiel en Romme's wiel dus ook niet over het bruggetje.
 • Tenten, windschermen, honden en voorwerpen die voor de uitoefening van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn, zijn op en rond de Zandwiel en Romme's wiel niet toegestaan.
 • Het maken van vuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Dit houdt in dat er ook geen gebruikt gemaakt mag worden van een barbecue.
 • Op de door HSV De Kleine Voorn gepachte viswateren met uitzondering van de Leurse Haven en de Laakse vaart, is het niet toegestaan om gebruik te maken van boten, voerboten en zogenaamde Bellyboats, anders dan de aanwezige boten.
 • Het is niet toegestaan om vanaf een invalide visplaats te blijven vissen als een invalide persoon hiervan gebruik wil maken.
 • Het is niet toegestaan om handelingen te verrichten die kunnen leiden tot verstoring van de rust op en rond het water, zoals bijvoorbeeld het te hard aan hebben van een radio etc.
 • Leden van HSV De Kleine Voorn mogen zich niet bevinden binnen de afrastering van de gemalen Halle en de Emmer.
 • Men mag geen snoek, snoekbaars en karper in zijn bezit of leefnet hebben.
 • Het vissen met drijvend aas binnen de bebouwde kom is verboden. Dit ter bescherming van (water)vogels.