VISpas

De VISpas is bedoeld voor iedereen van 14 jaar en ouder. Met deze vergunning mogen zij met maximaal twee hengels vissen. Met de VISpas mag gevist worden in alle wateren die door onze vereniging worden gepacht. De VISpas is een pasje ter grote van een betaalpasje met daarop de gegevens van het betreffende lid en de gegevens van de hengelsportvereniging. Bij de VISpas behoort tevens de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de Verenigingslijst van Viswateren. In deze lijsten van viswateren staan de wateren vermeld waar gevist mag worden, alsmede het reglement dat men in acht moet nemen. Iedere houder van de VISpas dient op de hoogte te zijn van deze regels en men kan hierop dus worden aangesproken.