Halsche Vliet

De Halsche Vliet is gelegen aan het fietspad De Haagsedijk. De Halsche Vliet is gedeeltelijk bereikbaar met de auto, vanaf de parkeerplaatsen gelegen aan de Strijpenseweg, Langeweg en Zeedijk. De Halsche Vliet is over de gehele lengte via de Haagsedijk goed bereikbaar met de fiets. Vanaf de zijde aan Halsche Vliet heeft men een mooi zicht op het mooie natuurgebied van Staatsbosbeheer. Door het Waterschap is er tussen het gedeelte gelegen tussen de Strijpenseweg en Langeweg een brede groenstrook aangelegd, waardoor het water goed bereikbaar is. De vereniging heeft vorig jaar in overleg met de rechtgevende de strook gelegen tussen Langeweg en Zeedijk ook iets verbreed, waardoor het ook hier beter bevisbaar is geworden. De oevers zijn over het algemeen vrij vlak en men kan er goed een visplaats vinden.
In het najaar van 2002 is er helaas een aanzienlijk deel van de visstand verloren gegaan (voor detail informatie zie Vissterfte 2002). Echter als vereniging zijn we ervan overtuigd dat er nog voldoende vis aanwezig is voor een geslaagde visdag.
De vissoorten zoals voorn, baars, brasem en snoek zijn rijkelijk aanwezig en men moet er rekening mee houden dat een karper ook wel eens het aas wil nemen.

Aanvullende bijzondere bepalingen Halsche Vliet:

Met betrekking tot de Halsche Vliet zijn de volgende aanvullende bijzondere bepalingen van toepassingen:

Looprecht:
Op de groenstrook tussen het fietspad Haagsedijk en heet water langs de gehele dijk.
Men mag zich niet binnen de afrastering van Gemaal Halle bevinden.