Gezamenlijke Lijst

Bij de JeugdVISpas of VISpas ontvangen alle sportvissers een Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. In deze lijst staan vele wateren in Nederland vermeldt waarin u ook met de JeugdVISpas of VISpas van HSV De Kleine Voorn mag vissen. Tevens staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de Algemene voorwaarden vermeld waaraan men zich moet houden indien men gaat vissen. Veel bijzondere voorwaarden zijn landelijk afgestemd en gelden daarom landelijk. Om die reden zijn ze nu voortaan in het boekje opgenomen.

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is voor drie jaar geldig. Maar natuurlijk verandert er in de loop van deze drie jaar het één en het ander. Daarom ontvangt iedereen die in het bezit is van een JeugdVISpas of VISpas elk jaar een Aanvullingslijst op de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Als u gaat vissen dient u de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste Aanvullingslijst bij u zich te hebben. Indien u over een smartphone beschikt is het vanaf 1 januari 2015 ook toegestaan om daarop de Visplanner app te installeren. U hoeft in dat geval dan niet de papieren lijsten bij u zich te hebben als u gaat vissen.

Als u hier klikt dan wordt u door verwezen naar de website van Sportvisserij Nederland waar u de laatste informatie over de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en het gebruik van de Visplanner kunt lezen. Ook kunt u deze lijst daar downloaden.

Als u hier klikt wordt u ook door verwezen naar de website van Sportvisserij Nederland en kunt u de meest recente versie van de Aanvullingslijst downloaden.

Indien u gebruik gaat maken van de Visplanner app op uw smartphone kunt u hier aangeven dat u de papieren lijsten niet meer hoeft te ontvangen. Ook hiervoor wordt u doorverwezen naar de website van Sportvisserij Nederland.