Gezamenlijke Lijst

Bij de JeugdVISpas of VISpas dienen alle sportvissers een Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren bij zich hebben en kunnen tonen aan een bevoegd controleur. Dit kan digitaal via uw smartphone, tablet of d.m.v. de papieren versies van deze lijsten.
In deze lijst staan vele wateren in Nederland waarin u ook met de JeugdVISpas of VISpas van HSV De Kleine Voorn mag vissen. Tevens staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de Algemene voorwaarden vermeld waaraan men zich moet houden indien men gaat vissen. Veel bijzondere voorwaarden zijn landelijk afgestemd en gelden daarom landelijk. Om die reden zijn ze nu voortaan in het boekje opgenomen.

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is voor drie jaar geldig. Maar natuurlijk verandert er in de loop van deze drie jaar het één en het ander. Indien van toepassing verschijnt er een aanvullingslijst voor bij Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren waarin de wijzigingen staan vermeld, ook deze aanvullingslijst moet dan je bij hebben en kunnen tonen aan een bevoegd controleur.

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren en eventuele aanvullingslijsten worden niet standaard op papier verspreid maar digitaal beschikbaar gesteld d.m.v. de Visplanner app. U kunt de app op uw smartphone of tablet installeren door in te loggen op: http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visplanner/visplanner-app.html.
U kunt de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren en aanvullingslijsten ook als PDF-bestand downloaden en meenemen op uw smartphone of tablet. Deze zijn te downloaden via de
link: http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/.
We kunnen ons voorstellen dat u toch liever een papieren versie wilt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u geen smartphone of tablet heeft of om andere redenen. Dan dient u deze te bestellen via de webwinkel van Sportvisserij Nederland:
http://www.sportvisserijnederland.nl/webwinkel/
De kosten hiervoor (incl. verzendkosten) bedragen € 3,50.
De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren en aanvullingslijsten kunt u ook gratis ophalen bij Dierenspeciaalzaak de Korenmolen, Kortebrugstraat 94, 4871 XT Etten-Leur.

Als u hier klikt dan wordt u door verwezen naar de website van Sportvisserij Nederland waar u de laatste informatie over de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en het gebruik van de Visplanner kunt lezen. Ook kunt u deze lijst daar downloaden.

Als u hier klikt wordt u ook door verwezen naar de website van Sportvisserij Nederland en kunt u de meest recente versie van de Aanvullingslijst downloaden.

Indien u gebruik gaat maken van de Visplanner app op uw smartphone kunt u hier aangeven dat u de papieren lijsten niet meer hoeft te ontvangen. Ook hiervoor wordt u doorverwezen naar de website van Sportvisserij Nederland.