Leurse Haven

De Leurse Haven loopt vanuit het noorden van de bebouwde kom van Etten-Leur tot aan de Mark. De aspirant leden met een gratis Jeugdvergunning mogen in de Leurse Haven vissen vanaf het Zwaaigat tot de Coen de Koningbrug. De Leurse Haven is goed bereikbaar met zowel de auto als met de fiets. In het algemeen kan men stellen dat alle oevers vrij steil zijn, maar men kan er goed een visplaats vinden. Aan de Geerkade zijn tevens een aantal aanlegsteigers voor boten voorzien, waarvan ook gevist mag worden.
De Leurse Haven is een viswater dat regelmatig bevist wordt. Het is een viswater waar de meeste viswedstrijden vanuit de vereniging plaatsvinden.

De vissoorten zoals voorn, baars, snoekbaars, paling en brasem zijn aanwezig.

Aanvullende bijzondere bepalingen Leurse Haven

Met betrekking tot de Leurse Haven zijn de volgende aanvullende bijzondere bepalingen van toepassing.

Looprecht:
Aan de westkant vanaf het centrum in Etten-Leur tot de Coen de Koningbrug.
Aan de oostkant op de groenstrook tussen het fietspad en het water vanaf het centrum in Etten-Leur tot de parkeerplaats bij restaurant "In de Molen"

Leurse Haven binnen bebouwde kom:
Met een gratis Jeugdvergunning mag men in de Leurse Haven ten zuiden van de Coen de Koningbrug vissen.
Leurse Haven buiten bebouwde kom:
Met een gratis Jeugdvergunning mag men niet in de Leurse Haven ten noorden van de Coen de Koningbrug vissen. Men dient dan in het bezit te zijn van een Bewijs van Lidmaatschap of van een dagvergunning.

Het is niet toegestaan om met (kunst)aas dichter dan 3 meter bij de in de haven liggende boten te komen om schade aan boten en vistuig te voorkomen. Zie hiervoor ook de naast de Coen de Koningbrug aan de aanlegsteiger geplaatste bord van onze vereniging.