Automatische incasso

Elk jaar in de tweede helft van november start de vereniging met het innen van de contributies voor het komende jaar. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om aan onze vereniging een doorlopende machtiging te geven, waarmee u dan jaarlijks uw contributie betaald. Bij de leden die onze vereniging een machtiging hebben verleend zal in de tweede helft van november de contributie voor het komende jaar van hun rekening afgeschreven worden. De mensen die geen machtiging hebben verleend ontvangen een factuur waarmee zij hun contributie kunnen betalen.

Naast de voordelen voor de vereniging heeft het verlenen van een doorlopende machtiging ook voordelen voor u zelf. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste voordelen:
  • U hoeft zelf niets te doen. Nadat wij uw contributie van uw rekening hebben afgeschreven ontvangt u uw vergunning automatisch in huis;
  • Met een automatische incasso krijgt u € 4,- korting op het lidmaatschap van onze vereniging. Voor jeugdleden is dit € 1,-;
  • Het bespaart de vereniging veel geld en werk, omdat we dan geen facturen hoeven te maken en versturen. Doordat we kosten besparen kunnen we de contributies laag houden.
  • U kunt een gegeven machtiging op elk moment weer intrekken. Even een e-mailtje of telefoontje naar de vereniging en het is geregeld.
  • Indien u het met de afschrijving niet eens bent, heeft u vervolgens 56 dagen de tijd, deze door uw bank te laten terugboeken (storneren).
Heeft u nog geen machtiging verleend?
Een groot gedeelte van onze leden maakt al gebruik van de doorlopende machtiging. Heeft u nog geen machtiging aan onze vereniging gegeven en wilt u dat u niets hoeft te doen om uw vergunning in het vervolg in huis te krijgen geef dan onze vereniging een doorlopende machtiging om uw contributie van uw rekening af te schrijven. 


Vul deze volledig in, onderteken het en stuur het formulier in een enveloppe op naar het volgende adres:
  • HSV De Kleine Voorn
  • Postbus 96
  • 4870 AB Etten-Leur
Als u het machtigingsformulier vóór 1 november terugstuurt naar onze vereniging dan kunnen wij deze gebruiken voor het laten afschrijven van uw contributie voor het komende jaar. Machtigingsformulieren die we na 1 november ontvangen kunnen we pas gebruiken voor het jaar daarop.

Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch een machtiging aan onze vereniging geven dan moet deze door één van je ouders aan onze vereniging verleend worden.