Rommeswiel

De Romme's Wiel is gelegen aan het begin van het fietspad De Haagsedijk. De Romme's Wiel is hierdoor ook bereikbaar met de auto, het is gelegen op een loopafstand van ongeveer 50 meter vanaf de parkeerplaats gelegen aan de Strijpenseweg.

De Romme's Wiel is enige geleden jaren getroffen door een massale vissterfte. Dit werd veroorzaakt door de dikke laag slib aanwezig op de bodem van dit water. Deze dikke sliblaag van rottende bladeren veroorzaakte dat alle zuurstof werd onttrokken aan het water, waardoor de vis massaal is gestorven. Deze sliblaag is tevens een goede voedingsbron voor de dikke laag kroos die 's zomers het water bedekt, waardoor het zuurstofgehalte nog verder daalt in dit viswater. Het Hoogheemraadschap heeft besloten om dit probleem, na de op hand zijnde fusering van een aantal Waterschappen weer op de agenda te plaatsen. We dienen als vereniging dus te wachten tot de fusering van de Waterschappen is afgerond oftewel tot begin 2004, voordat dit probleem weer in behandeling kan worden genomen door het Hoogheemraadschap.
Momenteel is de Romme's Wiel dus niet bevisbaar.

Aanvullende bijzondere bepalingen Romme's Wiel:

Met betrekking tot de Romme's Wiel zijn de volgende aanvullende bijzondere bepalingen van toepassing:

Looprecht:
Rondom het gehele water. Toegang vanaf Haagsche Dijk


PUNTEN VAN AANDACHT: 
  • Rijwielen en bromfietsen niet in de directe omgeving van het water en dus ook niet in het struikgewas. Dus ook niet over het bruggetje.
  • Tenten, windschermen, honden en voorwerpen die voor de uitoefening van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn, zijn op en rond het water niet toegestaan.
  •  Het maken van vuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Dit houdt in dat er ook geen gebruikt gemaakt mag worden van een barbecue.