Lid worden / VISpas aanvragen

Lid worden via internet.

Het is mogelijk om via internet lid te worden van onze vereniging. U realiseert dit door op het onderstaande logo van de VISpas te klikken. Hier wordt u stapsgewijs door het online bestelproces geleid. Na betaling via IDEAL, VISA of MasterCard ontvangt u per e-mail uw tijdelijke VISpas,  zodat u direct kunt gaan vissen in onze en heel veel andere viswateren. Uw definitieve VISpas ontvangt u binnen drie weken per post.

De voordelen van online bestellen zijn:
             
• Onmiddellijk na betaling een tijdlijke VISpas;
• Betalen via IDEAL, VISA of MasterCard;
• De online VISpasmodule is dag en nacht bereikbaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk bij de vereniging te gebeuren.

De lijsten van viswateren.
Bij de VISpas behoren een tweetal lijsten van viswateren die u ten allen tijden moet kunnen tonen bij een controle door bevoegde personen. Dit kan digitaal via uw smartphone, tablet of d.m.v. de papieren versies van deze lijsten.

1. De verenigingslijst met viswateren van HSV De Kleine Voorn (het witte boekje) en eventuele bijlagen. De papieren versie kunt u aanvragen bij het secretariaat van HSV De Kleine Voorn via het mailadres dekleinevoorn@online.nl . Indien gewenst kunt u het witte boekje thuislaten. Voorwaarde is dat u het boekje dan als PDF-bestand digitaal op uw smartphone of tablet meeneemt naar de waterkant. Het PDF-bestand is te downloaden door op het onderstaande boekje te klikken.


2. De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren en eventuele aanvullingslijsten. Deze worden niet standaard op papier verspreid maar digitaal beschikbaar gesteld d.m.v. de Visplanner app. U kunt de app op uw smartphone of tablet installeren door in te loggen op: http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visplanner/visplanner-app.html. U kunt de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren en aanvullingslijsten ook als PDF-bestand downloaden en meenemen op uw smartphone of tablet. Deze zijn te downloaden via de link: http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/

We kunnen ons voorstellen dat u toch liever een papieren versie wilt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u geen smartphone of tablet heeft of om andere redenen. Dan dient u deze te bestellen via de webwinkel van Sportvisserij Nederland: http://www.sportvisserijnederland.nl/webwinkel/ De kosten hiervoor (incl. verzendkosten) bedragen € 3,50.

Met de (tijdelijke) VISpas van HSV De Kleine Voorn mag u vissen in alle wateren die vermeld staan in deze lijsten. Dat zijn de wateren in Etten-Leur, een groot aantal wateren in het werkgebied van Sportvisserij Zuid-West Nederland (Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant) en vele wateren in de rest van Nederland.