Verenigingslijst van Viswateren

Naast de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren ontvangt iedereen die een JeugdVISpas of VISpas heeft ook de Verenigingslijst van Viswateren. In deze lijst staan een aantal wateren vermeldt waarin u alleen met de JeugdVISpas of VISpas van HSV De Kleine Voorn mag vissen. Tevens staan in de Verenigingslijst van Viswateren aanvullende voorwaarden (op die van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren) vermeld waaraan men zich moet houden als men gaat vissen.

De Verenigingslijst van Viswateren is voor drie jaar geldig. Maar natuurlijk verandert er in de loop van deze drie jaar het één en het ander. Indien van toepassing ontvangt iedereen die in het bezit is van een JeugdVISpas of VISpas elk jaar een bijlage voor de Verenigingslijst van Viswateren waarin de wijzigingen staan vermeld.