Controle

Je bent als sportvisser verplicht de vergunning direct ter inzage af te geven aan controleurs van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.


Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging onder opgave van reden van inname. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn vispapieren terugkrijgt of niet. 

Je vist op eigen risico en bent persoonlijk aansprakelijk voor jouw handelingen. Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland en/of HSV De Kleine Voorn en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

De vergunningen zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.