Grote vissterfte op de Zandwiel

terug naar overzicht

Zondag, 16 oktober 2016

Op de Zandwiel in de Zwartenbergse polder heeft zich de afgelopen dagen een grote vissterfte voorgedaan waarbij het overgrote gedeelte van de visstand om het leven is gekomen. De meeste karpers, waaronder karpers van meer dan 40 jaar oud, hebben het niet overleefd. Verder zijn er dode snoeken, baarzen, zeelten en palingen aangetroffen. De oorzaak van de vissterfte is het afsterven van de blauwalgen die de afgelopen zomer volop in de Zandwiel aanwezig waren. Het afsterven van de blauwalgen verbruikt veel zuurstof. Zoveel zelfs dat het zuurstofgehalte van het water geheel opgebruikt is en het water zuurstofloos is geworden, waardoor de vissen zijn gestorven.

Ruim een week geleden ontvingen we de eerste meldingen van vissen die aan de oppervlakte zwommen om naar lucht te happen, de eerste tekenen van problemen met het zuurstofgehalte. We hebben toen direct een melding bij het waterschap Brabantse Delta, de waterkwaliteitsbeheerder, gemaakt van het lage zuurstofgehalte. Zij hebben toen gekeken wat zijn konden doen. Het plaatsen van beluchters heeft alleen zin als er voldoende wind staat waardoor het water in circulatie komt en het beluchte water verspreid wordt. Helaas heeft het weer de laatste weken niet meegeholpen om meer zuurstof in het water te krijgen. Daarvoor was veel wind en of veel regen noodzakelijk geweest. Maar we hebben helaas te maken gehad met rustig herfstweer.

De laatste 10 tot 15 jaar is de waterkwaliteit van de Zandwiel flink achteruit gegaan. Vroeger lag de Zandwiel grotendeels als een vrij liggend wiel tussen de weilanden aan de dijk. Sindsdien zijn er veel bomen rondom de Zandwiel aangeplant, waardoor het Zandwiel nu helemaal ingesloten is tussen de bossen en de bomen op de dijk. Door de grote hoeveelheid bladeren die jaarlijks in de Zandwiel zijn gevallen is er een dikke baggerlaag ontstaan, waardoor de hoeveelheid nutriƫnten (voedingstoffen) flink is toegenomen en de verhouding fosfaten/nitraten helemaal uit evenwicht is geraakt. Hierdoor hebben de blauwalgen zich kunnen ontwikkelen. Ook de afname van de hoeveelheid vis door de vele aalscholvers die bijna alle vis tussen de 10 en 45 cm hebben weggevangen heeft ertoe geleid dat er veel voedingstoffen in het water achterbleven.

De vereniging heeft de problemen met de waterkwaliteit van de Zandwiel al vele jaren bij het waterschap aangekaart. Ook deze laatste vissterfte hebben we inmiddels gemeld bij het waterschap en de eigenaar van het Zandwiel, Staatsbosbeheer. We gaan er alles aan doen om hen tot actie over te laten gaan om de waterkwaliteit van de Zandwiel te gaan verbeteren, zodat we in de toekomst weer in een mooie Zandwiel kunnen gaan vissen.