Uitnodiging ledenvergadering

terug naar overzicht

Zondag, 25 maart 2018

Geachte leden, Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van onze ledenvergadering op donderdag 5 april a.s. in café zaal Roeloffs, van Bergenplein 41 te Etten-Leur. Aanvang 20:00 uur.

Deze vergadering zal zoals gebruikelijk in het teken staan van de wedstrijden van onze vereniging voor het wedstrijdseizoen 2018/2019.

Agenda

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen vorige wedstrijdvergadering.
3. Verkiezing leden wedstrijdcommissie.
4. Huldiging jubilaris.
5. Bespreking aanpassingen wedstrijdkosten.
6. Bespreking wedstrijdprogramma's 2018.
7. Bespreking wedstrijdreglement 2018.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op deze ledenvergadering.

met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Werner Donkers
Secretaris,
HSV De Kleine Voorn - Etten-Leur.