Vijver aan de Hoge Neerstraat ontdaan van zwerfvuil

terug naar overzicht

Zondag, 18 november 2018

Omdat we, ten gevolge van de abnormaal droge zomer en te weinig neerslag in het daarop volgende jaargetijde, te maken hebben met een zeer lage grondwaterstand en dien ten gevolge te weinig water in de viswateren in de omgeving van de Neerstraat, heeft het bestuur van HSV De Kleine Voorn, in samenspraak met het Waterschap, besloten om van de nood een deugd te maken en de kanten en het water aldaar, te ontdoen van zwerfvuil en andere onrechtmatigheden.

Een tiental vrijwilligers, vrijwel allemaal bestuursleden en wedstrijdvissers die zelf weinig gebruik maken van het genoemde viswater, hebben afgelopen zaterdag hun handen uit de mouwen gestoken en op hun vrije zaterdagmorgen het vuil opgeruimd dat collega vissers, passanten, recreanten en spelende kinderen in het water gooien of aan de kant achterlaten. De buit van enkele uren werken bestond uit een volle aanhangwagen met afval bestaand uit, flessen, blikjes, plastic zakken, hout, plastic en metalen voorwerpen en restanten van de (vernielde) beschoeiing. Ook werd een grote hoeveelheid stenen van diverse grootte op het droge gebracht die waarschijnlijk ooit zijn gebruikt om de dikte van het ijs te testen in periode dat de vijver bevroren was. Het meest bijzondere voorwerp dat werd aangetroffen was een spiegel van twee meter bij 60 cm.
Na afloop van de actie was er voor alle vrijwilligers, koffie en worstenbrood, een traditie van onze vereniging die altijd op instemming van de deelnemers kan rekenen. Tenslotte is de aanhanger met afval naar de gemeentewerf gebracht waar de inhoud in de verschillende containers is achtergelaten.
Nog dit jaar gaat het waterschap de beschadigde beschoeiing langst en de invalidestijger nabij de visvijver herstellen, waarna hij naar verwachting volgend jaar uitgebaggerd gaat worden, wat eerder ook al in de jaren 2008/2009 is gebeurd.
Hierna nog enkele foto's die tijdens de actie zijn gemaakt.

Rest mij nog om namens het bestuur van HSV De Kleine Voorn alle vrijwilligers die zaterdag aanwezig waren te bedanken voor hun inzet. 


De vrijwilligers zijn er klaar voor.

Op de voorgrond enkele keien op de achtergrond de vrijwilligers in actie.

Werkoverleg! 

En daarna weer aan de slag.

De omstandigheden waren prima.
En dit is het eindresultaat. Voor alle duidelijkheid, de personen achter de kar behoren niet tot het afval maar zijn noeste werkers die hun vereniging een warm hart toedragen.