Informatie over vissen in b.b. kom

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET VISSEN IN DE WATEREN IN DE BEBOUWDE KOM VAN ETTEN-LEUR

(Hoge Neerstraat, Groot Sander, de Schoenmakershoek en de Keen)

HSV De Kleine Voorn heeft deze pagina met aandachtpunten samengesteld naar aanleiding van de vele reacties die het laatste jaar bij de vereniging zijn binnen gekomen over het vissen in de wateren, welke gelegen zijn in de bebouwde kom van Etten-Leur en dan met name de vijver in woonwijk de Hoge Neerstraat. De reacties bestaan voornamelijk uit het achterlaten van rommel aan de waterkant en hoe de vissers met de gevangen vis omgaan. Dergelijke reacties geven een negatief beeld van de hengelsport en dat kan betekenen dat de vereniging het visrecht van de wateren kwijt kan raken, wat erop neer komt dat er in de toekomst in deze wateren niet meer gevist mag worden. Daarom zijn er een aantal aandachtspunten in dit artikel vermeld die in het belang zijn van het vissen in de wateren van HSV De Kleine Voorn. 

Het bestuur van HSV De Kleine Voorn vraagt aan alle vissers de in deze folder genoemde aandachtspunten op te volgen, zodat we in de toekomst kunnen blijven vissen. Het is in jullie eigen belang dat deze aandachtspunten opgevolgd worden. Wanneer blijkt dat er geen gebruik gemaakt wordt van deze punten dan zal het bestuur overwegen om de genoemde punten verplicht te gaan stellen.
 • Laat geen rommel achter
( Plastic zakken, papier, etensresten, enz. ) Gebruik hiervoor de prullenbakken, hiervan staan er voldoende rondom het water. Of wat nog beter is neem het afval weer mee terug naar huis, want u heeft het per slot van rekening ook mee naar de waterkant toe kunnen nemen. Het mee terug naar huis nemen van het afval heeft het grote voordeel dat beesten die rondom het water leven het afval niet uit de prullenbakken kunnen halen. Het achterlaten van rommel aan de waterkant verhoogt de kans dat er veel ratten komen en daarmee zijn de omwonenden niet blij mee.
 • Laat nooit vislijn langs de waterkant achter.
Dit is levensgevaarlijk voor allerlei dieren. Neem de vislijn bij voorkeur mee terug naar huis, maar gooi het zeker niet in de struiken. Het gebeurt verschillende keren per jaar dat er dieren, zoals vogels, verstrikt raken in vislijnen die door vissers aan de waterkant zijn achtergelaten. Zorg er altijd voor dat wanneer u vislijn in de prullenbakken of de afvalcontainer thuis gooit, dat u de vislijn in stukjes hebt geknipt. Want ook als het afval eenmaal op de vuilnisbelt ligt bestaat de kans dat daar dieren in uw vislijn verstrikt raken. De vislijn kunt u gemakkelijk in kleine stukjes knippen door de vislijn om uw hand te wikkelen en dan in één keer door te knippen.
 • Het vissen met drijvend aas.
Wees zeer voorzichtig tijdens het vissen met drijvend aas. Houdt rekening met de aanwezige watervogels. 
 • Ga niet te ver bij je hengels vandaan.
Blijf in de buurt van je hengels. Vaak gebeurt het dat je net beet krijgt als je bij je hengels bent weggelopen. Mocht u toch even bij uw hengel weglopen, leg de lijn dan op de kant, maar dan wel zonder aas in verband met de watervogels. Ook is de kans groot dat als u uw aas in het water laat liggen dat uw hengel in het water getrokken wordt. Een karper van 30 cm trekt namelijk uw hengel zonder al te veel moeite het water in.
 • Gebruik goede vislijnen.
Gebruik vislijnen van een goede kwaliteit en vis niet met te dunne lijnen. Te dunne lijnen leiden tot onnodige lijnbreuk.
 • Voer zo minimaal mogelijk.

Het is op de meeste wateren van HSV De Kleine Voorn niet nodig om veel te voeren. Dit is voor de vangsten niet nodig, en teveel voeren is zeer slecht voor de waterkwaliteit.
 • Maak altijd gebruik van een landingsnet.
Een van de reacties die regelmatig bij de vereniging binnen komt is dat er vissers zijn die hun gevangen karpers met hun hengel uit het water tillen en hem dan bungelend aan de vislijn op de kant gooien. Dat is dus zeer zeker niet toegestaan. Zorg dat je altijd de beschikking hebt over een goed landingsnet, waarmee de gevangen vis veilig op de kant gebracht kan worden. Til de vis niet op uit het water om hem in het landingsnet te krijgen. Breng eerst het net in het water en breng dan de vis boven het net. Zorg er ook voor dat het net binnen handbereik ligt als je een vis aan de hengel hebt.
 • Zet de vis direct weer onbeschadigd terug.
Gebruik bij het onthaken indien nodig een onthakingstangetje. Lukt het niet, er is altijd wel iemand in de buurt om te helpen.
 • Gebruik geen leefnet.
Leefnetten kun je het beste niet gebruiken en zet de vis zo snel mogelijk terug. Het is verboden om snoek, snoekbaars en karper in bezit te hebben. 
 • Zet of leg uw fiets zodanig weg, dat deze geen gevaar voor anderen oplevert.
 • Het parkeren van auto’s op het gras langs het water is ten strengste verboden.
Auto’s dienen altijd in de parkeervakken in de woonwijk geparkeerd te worden.
 • Neem geen radio mee naar het water.
Andere vissers en omwonenden klagen er regelmatig over dat er vissers zijn die een radio bij hebben en die hard aan hebben staan.
 • Heb oog voor een ander.
Ziet u iemand die problemen heeft, tracht deze dan te helpen.
 • Zorg voor de juiste visdocumenten.
Zorg ervoor dat u over de juiste vergunningen en Sportvisakte beschikt. De vergunning moet voorzien zijn van een pasfoto en een handtekening. Een bekeuring maakt uw visdag al snel erg duur.
Tips:
 • Iedereen die 15 jaar of ouder is heeft een Sportvisakte nodig.
 • Bij het vissen met 2 hengels dient men, ongeacht zijn of haar leeftijd, behalve de vergunning van de vereniging ook altijd in het bezit te zijn van de Sportvisakte.
 • Bij het vissen met kunstaas of een stukje vis dient men, ongeacht zijn of haar leeftijd, behalve de vergunning van de vereniging ook altijd in het bezit te zijn van de Sportvisakte.
 • RUIM AFVAL OP EN NEEM HET MEE NAAR HUIS! 
 • LAAT UW VISSTEK SCHOON ACHTER, OOK AL HEEFT IEMAND ANDERS DE ROMMEL ACHTERGELATEN. 
 • DENK AAN HET MILIEU EN DE NATUUR. 
 • ZORG DAT NATUURBESCHERMERS EN DIERENBESCHERMING NIETS TE KLAGEN HEBBEN OVER DE SPORTVISSERS. 
 • OP HET ACHTERLATEN VAN AFVAL KAN DIRECTE INTREKKING VAN DE VERGUNNING VOLGEN. 
 • BEHANDEL DE GEVANGEN VIS ZORGVULDIG.